Tiivad
     Igas loomaaias võid kohata linde.
    Miks linnud puurides nii kurvad on?
    Merikotkas on meie
metsade kõige võimsam lind.
Suurema osa päevast veedab 
kotkas taevalaotuses liueldes.
     Õhku tõustes vehib kotkas 
jõuliselt tiibadega edasi tagasi, et saada kätte lennuhoogu. 
     Kotkas võib tõusta mitme kilomeetri kõrgusele, aga isegi tema väsib ükskord. Tiibu liigutamata liugleb ta soojades tõusvates õhuvooludes, otsides saaki.
 
1. Mõõda, kui suur oleks sinu tiibade siruulatus, kui sa oleksid lind!

    ...........m............cm
2. Jaanalinnud ja pingviinid 
    ei oska lennata.
    Kuidas nemad edasi liiguvad?
Pingviinid .........................................................................

Jaanalinnud .....................................................................
 
3. Millised kehaosad on lindudel liikumiseks?

.........................................................................................