8. Vaata veel kord luuletusest “Superkonn” sõnu, millel on joon all ja vasta küsimusele:
Milline sulghäälik kirjutatakse s-i ja h- kõrvale, 
kas lühike g, b, d või pikk k, p, t?
 
S-i ja H kõrvale kirjutatakse ..............................

9. Loe sõnu ja jälgi, kas sinu reegel peab paika.
kaks, müts, laps, põsk, vorst, täht, vähk, õhtu. 
 
Siidivend Siil         Ott Arder
Oh seda siili, siidivenda,
okastesse peitnud enda.
Küll ma tean, on kõhu all
õige pehme padi tal!

Teistele vaid okkaid näitab,
ise pehmet kõhtu paitab.
Tuleb välja, meie siil
 on üks igavene viil! 

10. Kirjuta luuletusest “Siidivend Siil” välja need 4 sõna, milles k, p, t on  s-i või h kõrval.

....................................................................................

11. Kirjuta lünka k, p,  t või g, b, d.
Uh__e ra__su puh__as õh__ul jal__u. Väh__  tah__is käh__u pei__u pu__eda. Ku__su vah__is kurvalt Ma__sile o__sa. La__s  lu__as toa ära koris__ada. 

12. Tee lauseid sõnadega TÄHT, ÜKS, LIPS ja KITS.