KEHAKATTED

11. Karvad ja suled.

Millistel loomadel on suled?
Millistel loomadel on karvad?
Millistel loomadel on soomused?
Millistel loomadel on kilbid?

Loomade keha katavad erineva paksusega karvad ja suled.
Nende vahele jääv õhukiht talitleb isolatsioonina ja takistab soojuse kadu kehast.
Ka vihma korral pakuvad karvad ja suled kaitset, sest on kaetud võidekorraga.
Sulgede ja karvade ülesanne on anda sooja ja kaitsta ilmastiku eest (vihm)

Kananahk käel.
Vaadata, kuidas jahedas tõusevad käel karvad püsti. Ka loomadel tõusevad karvad külmaga turri.

Sule uurimine.
Uurida sulge luubiga ja tilgutada sulele vett. Kas sulg saab märjaks?

Sulgedest lehviku valmistamine.

Kilbid ja soomused.

Soomused ja ogad on loomadel kaitseks ja hirmutamiseks.

Käbi uurimine.
Vaadata, kuidas kuusekäbi soomused kinnituvad ja võrrelda teda kalade, madude ja näiteks soomuslooma soomusrüüga.

Joonistame väljamõeldud looma
Mõtle, milline haruldane loom võiks olla sinu loomaaias ja joonista kuidas ta välja näeb!

" Koduloomade kasukad "
Pliiatsid e. viltpliiatsid.
Lühikeste joonte tõmbamine nii, et loomad paistaksid karvastena ja laigulistena.
Loomade kujundamine huvitavamaks, kasutades lemmikvärve, mis ei pea vastama tegelikkusele

Emakeel
Lugemise harjutamine.
Lause moodustamine.
Mõnelauseline kirjeldus.

Lugemise harjutamiseks on materjali piisavalt (V. Bianki lugu, O. Arderi ja I. Lemberi luuletused).
On võimalus anda ka valikulist lugemist neile, kes seda vajavad (kõige kergemini on loetav O. Arderi luuletus).
Vastavalt klassi vajadustele saab korrata ka eelmise ja eelmiste päevade keeleprobleeme
(Kas 1. ülesande küsimuses on kahe tähega märgitud lihthäälikud pikad või ülipikad?
Aga 3. ülesande küsimuses?
Missuguse h-ga algava sõna leiad luuletusest "Superkonn?" (hüti - hütt) ja mida see sõna tähendab?
Tee selle sõnaga üks uus lause.
Vaatle lugu "Mispärast" ja leia sõnad, milles on j. Kas igal pool on j-i järel täishäälik?)

Vajaduse korral saab neist ka kirjalikud harjutused teha: tabelisse pika ja ülipika lihthäälikuga sõnad; teha lause või paar lauset sõnaga hütt ja need kirjutada või teha kollektiivselt jutuke selle sõna kasutamisega ja kirjutada see (ärakirjana) lehele; mõelda ise sõnu, milles on j, kirjutada need ja joonida järgnev täishääliku täht vms.