16. Kes kooruvad munast.

Kuidas linnud hoolitsevad poegade eest.
Pesahoidjad ja pesahülgajad.

Teeme linnupesa

Teeme pesa ja sinna sisse varjevärvustega munad.
Mõtlemismäng - kuidas soojas hoida linnumune kuni emalind tagasi tuleb, et munad pesas ära ei jahtuks.

Millised loomad munevad mune aga ei hoolitse järglaste eest?

Rääkida sellest kuidas kilpkonnad, maod ja krokodillid oma munad liiva sisse jätavad ja kuidas nende pojad suureks kasvavad.

Emakeel
Lugemise harjutamine.
Luuletuse lugemine

Teematekst peaks olema lugemiseks jõukohane kõigile. Enne lugemist tasuks muidugi teha teksti vaatlus ja märkida liitsõnades liitumiskohad. Siis on kergem lugeda. Siin on ka uusi liitsõnu, milles kõigis üks osa on lind või linnu. Hiljem saab need kõik üles leida ja võib ka tahvlile kirjutada. Selliseid liitsõnade kogumeid võib teisigi moodustada.

Eriti rikas liitsõnadelt on Eino Tali mõnus luuletus. Seegi vääriks eelnevat lugemiseks ettevalmistamist sõnade liitumiskoha märkimisega liitsõnades. Koos sellega saab ka täpsustada nende sõnade tähenduse tundmist, kui on vaja. Siin on ka teisi sõnu, mille tähendus vajaks selgitamist (haue, vooderdada, vaha). Luuletust saab lugeda osalistega - võib ka rühmas: esimene pool osal rühmadest, teine pool teisel osal; lepitakse kokku, missuguse osa iga rühmaliige loeb, harjutatakse ja siis kantakse ette.