17. Kes arenevad marjaterast.

Kevadeti algab tiikides kudemisaeg - kalad ja konnad heidavad vette marja - neist kasvavad vees kalade ja konnade järglased .
Vees elavad loomad - kalad ja kahepaiksed koevad marja vette.

Konna arenemise faasid.
Miks kutsume konna kahepaikseks?
Joonistame paberitele konna (ja kala teisele poole) arenemise faasid (või paneme olemasolevad pildid järjekorda).
Teeme neist raamatu, mille kiirel lehitsemisel jookseb areng nagu filmilinal.

Kodus saab iga laps ühe loomarühma esindaja pildi.
Ta uurib välja, mida loom sööb, kus elab, kuidas hingab.
Uurimistööd kasutatakse järgmistes tundides.

Emakeel
Lugemise harjutamine. 

On aeg jälle pöörata tähelepanu häälikupikkuse õigekirjale.
Selleks võib samuti kasutada tekstivaatlust ja koos tekstis orienteerumise harjutamisega leida üles sõnad, mille kirjapilti oleks vaja põhjendada.
Õpetaja on siin muidugi nende sõnade määraja ning valik sõltub laste tegelikest eksimustest ja vajadustest.
(Näiteks:
Leia pala kolmanda lause esimene sõna. (Loetakse.)
Miks on selles kolmas häälik kirjas kahe tähega?
Kuidas kõlaks sõna, kui oleks kogemata kirjutatud üks l?
Leia järgmise rea esimene sõna. (Loetakse.)
Miks on sellel sõnal suur algustäht?
Mis on selle lause teine sõna? (Loetakse.)
Miks on lõpus b?
Mis on lause viimane sõna? (Loetakse.)
Miks on sõna lõpus d?
vms)