KUI HÄSTI SA TUNNED OMA LOOMAAIA LOOMI?

Õppetsükli algul liigitasid lapsed loomi oma teadmiste ja äranägemise järgi.
Nüüd teavad nad iga loomarühma kohta, kuidas see loom liigub, kus elab,
mida sööb ja kuidas arenevad tema järglased. Nüüd on võimalik jõuda
selgroogsete loomade liigituseni: kala, kahepaikne, roomaja, lind, imetaja.

18. Kes ma olen?

Mäng teemal kes ma olen, arendab lastes küsimuste esitamise ja analüüsimise oskust.

Iga laps saab kaardikese loomapildi ja teda tutvustava jutukesega. Ükshaaval tulevad lapsed klassi ette ja teised hakkavad talle küsimusi esitama:

Kus sa elad?
Kas sa jooksed, hüppad, ronid ujud või lendad?
Kas sa oled triibuline, täpiline jne
Kas sa oled karvadega või sulgedega või soomustega?
Kas sa sööd liha või taimi?
Kas oled suur või väike?
Kas sinu pojad söövad…. Jne.

Mõistatatud loomad pannakse välja stendile. Arutatakse, millisele stendile see loomarühm sobib (imetajad, linnud, kahepaiksed, roomajad, kalad).

Mäng: Milline hääl?

Kirjutage sedelitele loomade nimesid. Iga laps saab ühe sedeli ja püüab vastava looma häält kirjeldada  (jäme, kiunuv, piiksuv, vaikne)
Lapsed võivad öelda selle häälitsuse kohta ka tegusõna (mõmiseb uriseb, kireb, haugub).
Teha pinginaabriga kahe peale kahe looma kahekõne. Las loomad seletavad teineteisele, miks neil on niisugused hääled.