19. Arutelu: Kes on kes!

Arutatakse läbi, millised asjad on omased kaladele, kahepaiksetele, roomajatele, lindudele ja imetajatele.
Tehakse kokkuvõte, et kõik ühele stendile paigutatud loomad on sarnaste omadustega.
Liigitus: imetaja, lind, roomaja, kahepaikne, kala

Salaolendi joonistamine.

Iga laps joonistab tahvlile ühe joone või kujundi: üks alustab ja kordamööda jätkatakse.
Teise lapse tehtut ära kustutada ei tohi.
Lõpuks otsustatakse, kelle moodi kujutis on.
Mängu võib mängida ka paberil, mis saadetakse eest pingist taha.

Viktoriin: lind, imetaja kala
Iga nimetus annab 1 punkti. Võitja selgub punktide summa järgi.

Öeldakse üks täht ja lapsed peavad leidma selle tähega algavad loomad (Linnud, kalad, roomajad, imetajad, kahepaiksed on kõik loomad!).
Kirjuta viis elutut asja.
Kirjuta viis elusat asja
Leia loetelust elusad asjad: tuul, maja, lill, kuldnokk, elevant, traktor, lumi, jne.
Kirjuta 3 looma, kes on kiired jooksjad.
Kirjuta 3 looma, kes head hüppajad.
Kirjuta 3 looma, kes on head ronijad.
Kas tead linde, kes ei saa lennata?
Mis on kalal jalgade asemel?

Zooloogiamuuseumi või loomaaia külastus.

Kokkuvõte tsüklist.