3. Kes on metsloomad?

Millised loomad on metsloomad?
Kus metsloomad elavad? Kas ainult metsas?
Kas on ka selliseid loomi, kelle kohta me ei ütle metsloomad?
Mille poolest erinevad metsloomad koduloomadest?
Metsloomad Eestis.
Hunt   

koost. Marge MuisteTilsi PK
   

Lapsed saavad lünktekstid metsloomade kohta,
näit. orava, karu, hundi, rebase, jänese kohta.
Kas sa tunned meie loomi?

Kollaazhid  "Metskits", "Orav" ja "Karu"tehakse paberitükkidest.

Kuidasmetsarahvas talvel elab?
Jänes ja leevike
Lindude ja loomade sõda