6. Loomade kehaosadel on ülesanne.

Milliseid kehaosi on loomadel. Mille jaoks loomad neid tarvitavad?
Kõikide loomade kehad koosnevad mitmesugustest kehaosadest. Igal kehaosal on mingi otstarve.

Jäsemed - liikumine, et saada toitu ja põgeneda vaenlaste eest.
Nahk - soojus ja kaitse.
Pea - meeleelundid toidu leidmiseks ja hädaohu märkamiseks.
Keha - elutegevusprotsessid kasvamiseks ja paljunemiseks.

Lapsed saavad erineva looma pildid (kass, koer) ja vaatlevad neid loomi.
Nad kirjutavad üles kõik looma kehaosad ja milleks on neid kehaosi vaja.

Erinevate loomade kehaosad.
Loomade paremaks tundmiseks peab uurima nende kehaosi.
Jaga lastele (gruppidele) erinevate loomade pildid ( näit. elevant, kaelkirjak, krokodill, ninasarvik, toonekurg, vaal, känguru jt.) ja lase neil välja kirjutada, millised kehaosad on sellel loomal.
Mida loomad nende kehaosadega teevad?

Emakeel
Normaalteksti lugemise harjutamine.
Sõnatähenduste täpsustamine.
Lausete (vastuslausete) moodustamine ja nende kirjutamine. 

Selle teema puhul seondub vaatlus ja küsimustele vastamine otseselt lausete moodustamisega. Seda tehakse jällegi ühiselt, kirjutatakse tahvlile. Arutletakse, kas saab vastata ka teisiti ja milline oleks lause siis. Seejärel kirjutatakse laused töölehele, kusjuures need võivad ka tahvli lausetest erineda.

Teine tööleht lisab emakeeleõpetussegi oma probleemi. Sealsetele küsimustele eeldatakse suulisi vastuseid. Need on sageli pikemad, koosnevad mitmest lausest. Ka suuliste lausete puhul on oluline nende korrektsus ja arusaadavus. Saab arutleda sellegi üle, millal suuliselt vastates tehakse seda lausega ning millal on otstarbekas vastata sõnaga.