LIIKUMISVIISID.

Liikumist vajavad loomad selleks, et leida toitu ja põgeneda ähvardavate ohtude eest.
Aegade jooksul on erinevatel loomarühmadel kujunenud välja erinevad liikumisviisid.

7. Maismaaloomad.

Jooks ja hüppamine: 
Tutvustada lastele erinevate maismaaloomade liikumist.
Maismaal liikumiseks kasutavad mõned loomad (sebra, hobune, gepard) jooksu. Neil on neli jalga.
Teised loomad (känguru, hüpikhiir) põgenevad hüpates. Neil on väga tugevad tagajalad ja saba, millele hüppamisel toetuda.

Mida on vaja, et kiiresti joosta? (kitsed, antiloobid, hobused).
Mida on vaja, et kaugele hüpata? (kängurud, hüpikhiired, jänesed)
Kas kiirem on kahel jalal hüppamine või neljal jalal jooksmine?
Lapsed leiavad loomad, kes liiguvad erineval viisil.

Millised elutingimused tuleb neile luua? Nende peamiseks elupaigaks on maismaa - lagendikud ja metsad.

Ronimine:
Mõned loomad (ahvid, laiskloomad) elavad puude otsas. Puudel ronimiseks peavad olema väga osavad haardjalad.
Paljudel puudel ronivatel loomadel on ka haardsaba (puukängurud, opossum), mis on nagu viies jäse.

Milliseid kehaosi on vaja, et osavalt ronida? (puudel elavad loomad, ahvid).

Millised elutingimused tuleb neile luua? Ronimispuurid , mets

Iga loom vajab loomaaias õiget elupaika.
Jaga lastele ronivate, jooksvate ja hüppavate loomade pildid.
Selgita, et nende loomade jaoks on tarvis loomaaias sisse seada elupaigad.
Lase piltidelt uurida loomade jäsemeid (jalgu ja saba) ja mõistatada, millises paigas see loom võiks elada.
Seejärel joonistab iga laps saadud pildile õige tausta (rohumaa või puud).
Paigutada pildid nähtavale nagu loomaaias.

Kodus: Lapsed saavad hobuse, sea ja kassi pildi ja peavad joonistama neile ümber elupaiga, kus see loom kõige meelsamini elaks.

Imiteerimis-mängud.
Imiteerime loomade liikumist - hüppamist, ronimist jooksmist

" Loomad, kes müravad "
Rebimistehnika, pehmed, värvilised paberid.
Paberitükikeste rebimine.
Paberribade rebimine voltjoont mööda, ruudu ja ristküliku ümmardamine.
Liimimine aluspaberile kui loom on mingis asendis paika pandud.
Loomade kujutamine liikumises.
Kollektiivne töö tapeedile - kelle loom kellega suhtleb, mida teeb

Emakeel
Lugemise harjutamine. Lausete (küsimuste vastuste) moodustamine.
Küsimustele vastamisel harjutataksegi eelmisel päeval vaadeldut ja arutelu all olnut.
Elevandipoja loo II osa on piisavalt mahukas algaja lugeja jaoks, kuid seda saab jaotada osadeks, mis ei ole lugemisraskuselt võrdsed (nii harjutatakse ka orienteerumist tekstis lõikude, lausete ja otsekõne märgistuse abil).
Näiteks
1. osa - algusest tühja reani,
2. osa - kaks järgmist lõiku,
3. osa - ahvi pildi kõrval olev otsekõnega osa,
4. osa - kaks viimast lõiku.
Lihtsaim lugemiseks on 3. osa, keerukaim on 2. osa. Keskmise raskusega on 1. ja 4. osa.