9. Ujumine.

Kuidas on kalade keha veealuseks eluks kohanenud?
Kuidas liiguvad vee all elavad kalad?
Uimed ja saba , voolujooneline keha.
Vee all liikumiseks on jalgade asemel uimed.

Kuidas uim töötab?
Tõmmata läbi vee harali ja kokkupandud sõrmedega. Miks on vaja uimi?

Akvaariumi vaatlemine.
Milliseid kehaosi kasutavad kalad liikumiseks vee all. Joonistada erinevaid uimi.
Vaadelda mida teevad ujuva kala suu ja lõpused.
Kuidas kalad vee all hingavad?

Kalade matemaatika.
Kahe joonistatud kala pikkuse mõõtmine ja kokkuliitmine.
Kalade pikkuse võrdlemine.
Näit. Joonista üks kala, kes on 7 cm pikk ja teine kala, kes on 5 cm pikk.
Kui pikad on kalad kokku? Kui palju on teine kala esimesest kalast lühem?

Milline võiks välja näha akvaarium minu loomaaias?
Veemaailma meisterdamine.
Teha värvilisest paberist kalad ja vetikad.

Imiteerimismängud.
Lapsed teevad liigutusi, mis annavad edasi loomade liikumist.
Näit. hüppamine kahel jalal ja jooksmine neljal jalal, lendamine, ujumine.
Küsitakse, kus see loom elab?

Emakeel
Lugemise harjutamine.
H-ga algavad sõnad.
Paari-lauselise kirjelduse koostamine.

On õige aeg tuletada meelde, et küsimusele vastuslauset moodustades kasutame ka neid sõnu, mis on küsimuses, sest nii küsimus kui vastus käivad sama asja kohta. Esimesel töölehel enne vastuste kirjutamist võikski joonida küsimuses need sõnad, mida läheb ka vastuses vaja. Tahvlile oleks siis vaja kirjutada ainult need sõnad, mida läheb vaja lisaks märgitud sõnadele. Seega jääks pärast suulist eeltööd lapsel endal võimalus sõnad lauseks seada ja see kirjutada.

Eelmises tunnis uuendati tutvust j-ga, selles tunnis taastatakse tutvus h-ga. Miks? - Sest meie emakeeles öeldakse h-häälikut vahel sõna alguses välja väga laisalt ja seda ei ole alati kuulda. Selle kuulmist peab harjutama ja vahel ka meelde jätma, et just selle sõna alguses on h. Mitmel kalal on h-ga algav nimetus (võiks meenutada ka, et nimetus ja nimi on eri asjad. Nimi kirjutatakse suure algustähega, nimetus mitte. (Nali: Oi, Juku, küll sa püüdsid suure kala! Mis ta nimi on? - Ma pole talle veel nime pannud. Aga kui sa just tahad, et tal nimi oleks, siis olgu selle haugi nimi Harald.)

Teise töölehe kuuendas ülesandes võiks "kohale viidud" H-d H-de tulbast maha tõmmata. Siis saab teha enesekontrolli: mitu H-d jäi kasutamata? (4). Võib aga kirjutada tahvlile mitu erinevat numbrit ja iga laps tuleb ja teeb vastava ringi sisse märgi. Sellele järgneb arutelu ja kui aega, võiks h-ga algavad sõnad kord veel laste poolt tahvlile ritta kirjutada. Või toimida veel kuidagi teisiti. Nii neid sõnu mitu korda kasutades-kirjutades jäävad nad meelde ilma käsuta: õpi pähe!

Ellen Niidu "Kalad" on teema emotsionaalseks lõpetamiseks, eriti siis, kui seda ka laulda või laulu lindilt kuulata saab.