KIIDUKUKK             Ira Lember
Meil ei ole kanu vaja,
meie mune saame poest.
Ainult kukk on meie majas
ja tal kiremine moes.
Noorel kukel pole harja,
harja asemel tal tukk.
Tukka hommikuti harjab
meie Peedu - kiidukukk.

MÜRAKARU                 Ira Lember
Ei me keegi
saanud aru,
kust sai tuppa
mürakaru?
Küll on sellel 
mürakarul
alles suured
müra varud.
  Mürab nii, et tantsib maja. 
  Alles Peedu uneajaks
  mängunurka heidab maha,
  Mõmmi magada nüüd tahab.

3. Kellest räägivad need kaks luuletust?

4. Lõpeta laused.
Inimese kohta, kes kiitleb, üteldakse kiidukukk.  
Inimese kohta, kes laiskleb, üteldakse ........................  
Inimese kohta, kes lobiseb, üteldakse .........................
Inimese kohta, kes piriseb, üteldakse ..........................  

3. Vali vastuse lõpetamiseks õige sõna .

 Riho oskab laulda, uisutada, lugeda, mängida ja lennukit  juhtida.

Mina oskan ................................................................. 

Ma ei oska ..................................................................

 Epul on õde, vend, pall, koer ja kass.

Minul on .....................................................................

Mul ei ole ....................................................................