4. Vaata, seleta ja arvuta.                  15 +  1 = 16
5. Liida.
  7 +   1 =    
1 7 +   1 =    
  6 +   2 =    
1 6 +   2 =    
  5 +   5 =    
1 5 +   5 =    
  7 +   2 =    
1 7 +   2 =    
  4 +   4 =    
1 4 +   4 =    
  1 +   3 =    
1 1 +   3 =    
16 +   1  = ........
  1 + 16  = ........
17 +   2  = ........
  2 + 17  = ........
12 +   3  = ........
  3 + 12  = ........
  5 +   1 =    
1 5 +   1 =    
  3 +   4 =    
1 3 +   4 =    
  3 +   6 =    
1 3 +   6 =    
12 +   2  = ........
  2 + 12  = ........
18 +   1  = ........
  1 + 18  = ........
11 +   6  = ........
  6 + 11  = ........
14 +   4  = .......
  4 + 14  = .......
15 +   4  = .......
  4 + 15  = .......
13 +   5  = .......
  5 + 13  = .......
6. Liida. Ühenda punktid vastuste järjekorras. Värvi.
12 +   1 = ......
10 +   1 = ......
11 +   1 = ......
18 +   1 = ......
13 +   3 = ......
11 +   3 = ......
14 +   3 = ......
12 +   3 = ......
11 +   2 = .......
13 +   2 = .......
15 +   2 = .......
17 +   2 = .......
14 +   4 = .......
10 +   4 = .......
16 +   4 = .......
12 +   4 = .......
7. Leia puuduv arv.

10 + ..... = 12
10 + ..... = 14
10 + ..... = 18
10 + ..... = 16
12 + ..... = 16
12 + ..... = 13
12 + ..... = 15
12 + ..... = 12
14 + ..... = 15
14 + ..... = 18
14 + ..... = 16
14 + ..... = 19