NUPUTA!

Näeb maailma

On pandud igale inimesele

Vahel on magusam kui mesi

Kõige kallim inimene

Kõige lähedasemad 
inimesed 

Tunneb lõhna

Tunneb maitset 

2. Mida teen veel? Vali!
 

joonistan, näen, liigun, maitsen, katsun, jälgin, môtlen, käin, salvestan, räägin,
 
Suuga söön,..........................................................

Kätega töötan, ......................................................

Jalgadega kônnin,.................................................

Silmadega vaatan,.................................................

Ajuga juhin, ..........................................................

3. Pane sõnad õigesse järjekorda. 

Matemaatikat tunnis seletas õpetaja.
Koeraga Toomas jalutama läks.
Sadama vihma hakkas.
Kala poiss ääres jõe püüdis.