KAKS TILKA VETT
Ira Lember

 Ant ja Ott olid kaksikud ja nii sarnased nagu kaks tilka vett. Üksainus inimene oskas poiste vahel vahet teha. See oli poiste ema.Aga kõik sugulased ja tuttavad ajasid poisid lootusetult segi. 
 Ka lasteaias aeti kaksikud segi. Eks juhtus sedagi, et Ott sõi kaks portsu kotlette ning Ant ei saanud sel päeval ühte ainustki  või  jälle vastupidi.
 Ja samasugust segadust tekitasid need sarnased poisid ka koolipäevil. Juhtus, et õpetaja küsis Otti kaks korda ja Anti mitte kordagi ja teinekord jälle vastupidi.

      Selles palas on kolm  lõiku. 
1. lõik algab sõnaga .................................................
2. lõik algab sõnaga ..................................................
3. lõik  algab sõnaga .................................................
Vasta küsimustele.
1. Mitu lauset on esimeses lõigus?
2. Mitu sõna on esimese lõigu teises lauses?
3. Mitu häälikut ja mitu tähte on järgmistes sõnades?
jälle - ........ häälikut ja ......... tähte
vett - ......... häälikut ja ......... tähte
lõik - ..........häälikut ja ......... tähte

4. Kirjuta kaksikute nimesid.
Bert - Gert, .................................................................
....................................................................................