9. Arvuta.
8 +  2 +  6 = ........
5 +  5 +  9 = ........
7 +  3 +  7 = ........
9 +  1 +  4 = ........
12 +  2 +  2 = ......
10 +  4 +  4 = ......
11 +  3  + 3 = ......
10 +  2 +  2 = ......
11 +  5 +  3 = ......
12 +  1 +  4 = ......
14 +  2 +  3 = ......
15 +  4 +  1 = ......
  5 +  5 +  6 = ........
  7 +  3 +  5 = ........
  8 +  2 +  6 = ........
  6 +  4 +  8 = ........

10 +  3 +  3 +  3 = .......
10 +  2 +  2 +  2 = .......
10 +  1 +  1 +  1 = .......
10 +  4 +  4 +  2 = .......

6 +  4 +  5 +  1 = ........
8 +  2 +  6 +  3 = ........
3 +  3 +  4 +  0 = ........
4 +  4 +  0 +  6 = ........

10. Koosta tabeli põhjal tekstülesandeid ja arvuta.
Klassis on
Sisenes
Juurde tuli
Kokku
0
10
8
 
10
5
2
 
6
6
6
 
5
4
4
 
0
4
6
 
11. Arvuta.
12. Leia õnnearvud.