2. Kes on kes?

Mina olen emale .....................................  poeg, tütar
Mul on ...................................................  õde, vend
Kas sul on väike  vend või õde? Kirjelda teda.

3. Mõista- mõista, kes see on?
Hommikul käib nelja jalaga, päeval kahe ja  õhtul  kolme jalaga?

4. Kirjuta mõistatusest välja 

a) täishäälikuühendiga sõnad.....................................

b) sõnad, milles on pikk  sulghäälik ............................

...................................................................................