7. Leia luuletusest sõnad, mis tähendavad 

 MEIE  või  MINU.   ............................................

Meie sööme.               .............  sööme.
Minu väike vennake.   ................ väike vennake.
Mina ei nuta.               .................  ei nuta.
Minul on väike õde.     ................... on väike õde.

 8. Tõmba naljajutus täishäälikuühendiga sõnadele joon alla. 
    
       Väike Vallo näeb titat, kes alles esimesi samme teeb ja ütleb:
 "Ema, ma tahan ka tita olla.”
 "Lapsed kasvavad ikka suuremaks, mitte väiksemaks.”
 "Aga kui ma hästi vähe söön, siis ma ju ei kasva. Kas ma siis saan tita olla?”
                                       Liina Raudsik
 Mida sina sellest arvad?