TIRITAMM           Ellen Niit
Piri-pamm, siri-samm,
õues kasvab tiritamm.

Kasvab seitse sekundit
ja on poolteist meetrit pikk.

Piri-pamm, siri-samm,
õues kasvab tiritamm.

Kasvab kahe haruga
 ja alaspidi aruga.

  Piri-pamm, siri-samm,
   oh mis ilus tiritamm!

   Kokku kannab kumbki haru
   kümmet tiritammetõru.

Pane  tähele, kuidas märgime nende sõnade lõpuhääliku: 

     ja, on, kes, mis, kas, kus, ma, sa, ta, mul, sul, tal

3. Kirjuta nii, nagu on õige.  

   Ka(s)  ka(s)  ajas  klaasi  maha? Ei,  m(i)nu  M(i)na. 
...................................................................................................
...................................................................................................

   Ke(s)  ki(l)ud  koristab? I(k)a  Mi(k)u.
....................................................................................................
....................................................................................................

 
                          *            *            *
 “Mitu sôrme on su kahel käel kokku?”
  "Kümme.”
 "Aga mitu varvast on kahel jalal?”   
  “Seda ma ei tea, mul on iga päev saapad jalas.”

4. Paranda vead.

Miss  sa  teed?  Kess  seal  onn?  Kuss  saa  oled?  Kass  

taa  tuleb juba?  Mull  onn  külm. Sull  jaa  tall  onn  soe.