6. teema: Mina ise.

Tsükli eesmärgid: Õppetsükkel on jätkuks loomi tutvustavale teemaringile ning selles saavad lapsed teada, mida on inimestel ühist loomadega ja mille poolest inimesed ja loomad erinevad.
Lapsed õpivad vaatlema ja oma vaatlustulemusi kirja panema uurides iseendat, oma kaaslaste ja pereliikmete välimust.
Nad saavad teada, mismoodi toimub kasvamine ja areng elu jooksul ning miks lapsed on kõik üksteisest erinevad, kuid sarnanevad oma vanematega.
Tsükli teises osas õpivad lapsed tundma, kuidas talitleb nende organism (luustik, seedimine, hingamine ja vereringe, aju).

Emakeel: Normaalteksti lugemine ja kirjatähtede kirjutamise oskuse omandamine ja selle lugemise harjutamine. 

Matemaatika: Liitmine ja lahutamine täiskümnetega, võrratused ja võrdused, arvurida, järgarvud.