3.Käed.
Käed.

Iga inimese käed on erinevad.
Käte järgi saab inimesest üsna palju teada - kas ta on töökas, kas ta on hoolikas.
Millised on laste käed?

Vasaku ja paremakäelisus.

Tahvlile kirjutamine mõlema käega. Pildi joonistamine mõlema käega ja võrdlemine.

Käejälg.

Joonistame paberile käejälje ja lõikame välja. Vaatame, kui palju laste käejäljed üksteisest erinevad. Mõõdame käejäljel ära sõrmede pikkused ja liidame need kokku. Võrdleme saadud summasid.
Kodus lasevad lapsed oma vanemal käejälje joonistada ja võrdlevad selle sõrmepikkuseid enda käega.

Ütlused käte kohta.

Lapsed mõtlevad, milliseid ütluseid ja vanasõnu nad teavad käte kohta. Näit. kuldsed käed. Arutada, miks nii öeldakse.

Sõrmejäljed.

Iga inimese sõrmejäljed on täiesti erinevad ja isikupärased. Sõrmejälgi kasutatakse kriminalistikas inimeste identifitseerimiseks. Lapsed teevad paberile oma sõrmejäljed.
Sõrmejäljekunst. Sõrmejälgi saab kujundada igasugusteks loomadeks ja muuks.