6.Kasvamine ja areng.
Kui pikad me oleme?

Lapsed kasvavad ja arenevad erineva kiirusega. Algul kasvavad tüdrukud poistest kiiremini.
Mõõdame, kui pikk on iga klassi laps ja koostame pikkusgraafiku.

Rollimängud.

Kasvamine lapsest noorukiks. . Algul kasvavad lapsed ja noorukid pidevalt. Nende keha muutub täiskasvanute sarnaseks, kuid tarkust on veel vähem. Ilma täiskasvanute vaimse toeta võivad nad hätta sattuda.
Täiskasvanuks ja vanavanemaks saamine. Inimese füüsiline muutumine ja areng toimub terve elu
Täiskasvanuna inimesed ei kasva enam, kuid nad muutuvad vanemaks. Tarkust saab kogu aeg juurde, kui õppida.
Vananedes hakkab inimese keha väsima. Nüüd vajavad inimesed enda kõrvale noorust, kes neid aitaks ja annaks hingejõudu.
Kuidas ma käituksin praegu, teismelisena, lapsevanemana, vanavanemana.

Vanuselised muutused minu perekonnas.

Kodus: minu pere kasvamise uurimine. Tabeli täitmine kodus ema-isa, õe-venna, vanavanema kohta.

Joonistame iseennast.

Joonistada, milline ma võiksin välja näha 10 aasta pärast, 20 aasta pärast 50 aasta pärast. Pildi võib panna välja lapse autoportree kõrvale.