TAKJAS

Kuule, takjas, ma ei taha,
et sa oled nõnda paha,
napsad kuuest, rebid sukast,
kisud valusasti tukast. 
Miks sa oled riiakas,
ole parem viisakas!

Heljo Mänd

- Kirjuta luuletusest “Takjas” välja sõnad, milles on pikk täishäälik.

..........................................................................
- Tee ring ümber kaashäälikuühenditele luuletuses “Takjas”.
3. Pane rahvalaulu iga rea lõppu õige märk.
Mis on meie õue alla
Meri on meie õue alla
Mis sääl mere keske-ella
Saar seal mere keske-ella
Mis sääl saare keske-ella
Tamm seal saare keske-ella

* Koosta sõnakett. 
Eelmise sõna viimane täht on järgmise sõna algustäht.
Taim 
    mari
       _______________
          _______________
              _______________
                 ________________
                     ________________