Erinevad lehed

Lehed võivad olla väga erineva kujuga. Nendel piltidel on erinevate puude lehed.
1. Joonista ise puuduvate puude lehed!
2. Leia erinevusi lehtede vahel. 
VAHER  TAMM      KASK             LEPP
1-8-9-10.jpg (20282 bytes)
PÄRN       KASTAN 1-8-9-11.jpg (20134 bytes)
 SAAR                KIBUVITS
3. Joonista kujundeid, mida need lehed sulle meenutavad ?
 
Paljudel puudel on lihtlehed. 
Lihtlehed koosnevad leherootsust ja lehelabast.
Mõne lehe rootsu külge kinnitub mitu väikest lehekest.
Need on liitlehed.
Mõnedel taimedel on lehed muundunud okasteks.
5. Milliseid okastega taimi sa tead?

..............................................................

1-8-9-12.jpg (8761 bytes)