LIITER
Vedelikke mõõdame liitrites. Liiter kirjutatakse lühemalt l .
3. Ämbris on 10 l vett. Tiina kasutas sellest 3 liitrit kastmiseks. Mitu liitrit vett jäi ämbrisse?
             ............................... Vastus: ...... l vett.
4. Veenõu mahutab 16 l vett. Tõnu toob sinna tiigist vett  ämbriga, mis mahutab 8 l . Mitu ämbritäit vett peab Tõnu tooma, et nõu saaks täis?
................................ Vastus: ...... ämbritäit.
5. Mitu liitrit on kokku?

6. Täida lüngad:
Kõige rohkem mahutab ........................... veenõu. Kõige vähem mahutab ....................... veenõu. Anni ja Antsu veenõud mahutavad kokku ........ l kasemahla. Isa veenõu mahutab ......... l rohkem kui Antsu nõu. Piia nõu mahutab ........ l vähem kui Anni veenõu. ....................... ja ................... nõudesse mahub mahla võrdselt.