Taime eluring
1. Kirjuta lünka õiged sõnad !
A. Taime elu algab ........................... .
Et seemnest idaneks taim, on vaja..............................

...................................................................................
B. Tilluke taim kasvab järjest ................................. 

C. Paraja kasvuhoo saanud taim hakkab ......................
Õisi on vaja tolmeldada, sest ...................................... 

D. Viljade valmimise ajaks on taime kasvamine lõppenud. 
Küpsed viljad pudenevad mulda või alustavad oma 
rännuteed. 
2. Kuidas seemned levivad?
Seemned levivad loomade abil, ..................................

...................................................................................
E. Pärast viljade pudenemist emataim kuivab. 
See on tema elu lõpp.