1-8-15-2.jpg (3749 bytes)

1-8-15-2.jpg (3749 bytes)

APRILL Venda Sõelsepp
Suur elluärkamise kuu -
            aprill, aprill -
siis virgub putukas ja puu
ning tärkab lill -
            aprill ...
Lõol kõrge lend, mäng mõtuseil -
            aprill, aprill -
käib rividrill -
            aprill ...
Veel paisub räästas purikas -
            aprill, aprill -
suur vikerkaarne kurikas,
            aprill ...
Siis äkki kõik see muutub maiks -
            aprill, aprill -
tuul tõstab käe vaid pehmeks paiks
kui tallevill -
            aprill ...
1-8-15-2.jpg (3749 bytes)

1-8-15-2.jpg (3749 bytes)

3. Jätka aastaringi kirjutamist.
Aprill muutub maiks, maist saab ........................,
......................................................................................,
......................................................................................,
......................................................................................,
......................................................................................,
......................................................................................,
......................................................................................,
............................ saab jälle aprill. Siis on aasta 199... 

4. Jätka lauseid sõnaga, mis vastab küsimusele mida teeb? või mida teevad?.

Sinilill .................................... . Mets ...................................... . 

Puud ..................................... . Linnud .................................... .