Puud elavad väga vanaks.
Nad õitsevad ja kannavad vilju paljude aastate jooksul.

PUUD ON MITMEAASTASED TAIMED.

2. Uuri graafikut ja leia puude vanused!
Kui vanaks elab:
kask?.............a
kuusk?...........a
pärn?.............a
jalakas?............a
tamm?..............a
kadakas?..........a

4. Otsi graafikult vastused järgmistele küsimustele:
5. Missugune puu elab kõige kauem?...........................
6. Missugune puu elab kõige vähem?...........................
Märgi linnuke puu juurde, mis elab kauem

  kask   tamm   kadakas   kuusk   pärn   jalakas 
7. Milline on kõige vanem puu, mida oled näinud?
..................................................................................
8. Jutusta, mida võis oma elu jooksul näha koolimaja lähedal kasvav vana puu.