Liitmine 20 piires.

Mina arvan, et lahendan need  ülesanded .......... minutiga.
7 + 6 = .........

5 + 5 = .........

9 + 5 = .........

8 + 2 = .........

9 + 7 = .........

6 + 7 = .........

9 + 4 = .........

8 + 7 = .........

5 + 6 = .........

5 + 9 = .........

7 + 4 = .........

8 + 5 = .........

8 + 4 = .........

5 + 8 = .........

8 + 6 = .........

7 + 3 = .........

4 + 8 = .........

5 + 7 = .........

2 + 9 = .........

9 + 6 = .........

6 + 5 = .........

8 + 9 = .........

6 + 8 = .........

7 + 7 = .........

6 + 7 = .........

3 + 8 = .........

6 + 9 = .........

9 + 9 = .........

9 + 3 = .........

6 + 6 = .........

7 + 8 = .........

8 + 8 = .........

Tegelikult kulus mul nende ülesannete lahendamiseks ......... minutit.

Őigeid vastuseid oli ......... .