PUNANE PIPAR 
K.Muhhammadi (usbeki) tõlkis Heljo Mänd
Piprakaun kord tulpi vahtis, 
tulbiõieks saada tahtis.
Kuumas päikeses end pleekis
kuni tulena ta leekis.
*     *    *             
Aga miks ei puhke kaun?    Puudub tulbi kaunis kuju?
Lõhnata on uhke paun?       Pipral mõruks muutus tuju.
*     *    *             
Muutus üha tigedamaks,     Aga juhtus imelugu -
tigedusest kibedamaks.      äkki piprast peeti lugu.
*    *     *             
Kibemõru piprakoor            Punab taldrikul kui õis,
tubli isu ikka toob.              sööjad tänulikud kõik.

- Milleks unistas saada piprakaun?
- Milliseks muutus pettunud pipar?
- Kuidas lõppes lugu pipraga?

7. Tõmba sinine joon alla luuletuse “Punane pipar” esimese lause kaashäälikutele. Joonitud kaashäälikute hulgast ringita rohelisega sulghäälikud.

8. Ühel päeval olid luuletusest jalga lasknud kõik pikemad häälikud, et mängida koos ringmängu. Katsu nad õigetele kohtadele tagasi meelitada. Ülipikad häälikud tunned ära sellest, et nad on pikkadest paksemad.
AA UU LL EE
LL    AA   NN LL 
ÜÜ EE  LL LL  EE UU 
 
Kividest laotud m........ris       Kivide küljes ki.........i
kasvab ko........ane õis.        Taime ti.......uke j.......r.
Kuidas mu.......ata pinda       Kü..... s..... m......ilm on ilus!
s......me sattuda võis?       Kü..... s..... m......ilm on s......r!