8. Lahutamine 20 piires.
Mina arvan, et lahendan need ülesanded ......... minutiga. 
12 - 5 = .........

14 - 7 = .........

18 - 9 = .........

11 - 8 = .........

13 - 4 = .........

15 - 7 = .........

13 - 6 = .........

17 - 9 = .........

11 - 6 = .........

17 - 9 = .........

12 - 8 = .........

11 - 2 = .........

13 - 5 = .........

13 - 8 = .........

11 - 7 = .........

18 - 8 = .........

14 - 5 = .........

20 - 5 = .........

15 - 7 = .........

16 - 8 = .........

13 - 7 = .........

20 - 7 = .........

10 - 7 = .........

12 - 6 = .........

19 - 9 = .........

20 - 8 = .........

12 - 4 = .........

16 - 9 = .........

20 - 9 = .........

13 - 3 = .........

18 - 9 = .........

10 - 5 = .........
 

Tegelikult kulus mul nende ülesannete lahendamiseks ......... minutit.

Őigeid vastuseid oli ......... .