4. Vali lünka sobiv sõna.

Kasetüved on .........................., 
Meelespealilled on ............................. . 
Pihlakamarjad on ............................ . 
Põllud on kevadel ................................
ja sügisel ................................... . 
Talvel katab maad ....................... lumi. 
Selge taevas on päeval ..................  
ja öösel tähetäppidega .................. . 
Laste säravad silmad võivad olla nii .............., ................ 
kui ka ............................ . 

Minu silmad on ................................... .

5. Kirjuta lünka d või t.

    SUVETEED    Venda Sõelsepp

Millised on suvetee...?
Ühel küljel kullerkupu...,
aga teisel takjanupu..., 
ülal pääsu..., päiksesära,
seljataga linnakära,
ees on metsa..., merevee....
Sellised on suvetee... .

Ma kirjutasin ..................... lünka d. Miks?

6.Moodusta lillenimetustest liitsõnu. Kirjuta saadud sõnad. 

pääsu karu kuller sini rukki lill võsa
kell kupp lill kabi silm varsa ülane
 
 ....................................................................................

....................................................................................