1. Kirjuta lünka ei, õi või au.
1-8-2-3.jpg (14191 bytes)
V....lill ärkas hommikul,
pani selga kl....di,
hästi, hästi kollase 
nagu m....e H....dil.
Lindki rõõmsalt sädistas:
"Küll sa oled k....nis!”
Ja k....k t....sed lilled ka 
....tsema ta l....lis.

2. Kirjuta lünka a, aa, e või ee.

...ma p...ni s......mne muld.... Õhtul tuli vihm ja k...stis 

s......m..t . S......me p...isus ja h...kkas id...nema. V...rsti

aj...s t... oma idul...he m...... peale.

Möödus näd...l. Idust s...i t...im. Mis taim s...... võis oll...?

................................................................................
3. Mis sõna saad, kui loed tagurpidi?

kool - ............................. riik - ................................

saal - ............................. kaas - .............................

raas - ............................. sool - ..............................
4. Paranda vead. Kirjuta laused õigesti alla joontele.
Türduk katsab lilli. Koktas lendas körgel taevas. Ära notki nina! Tarmm söidab kolinal ringi. Kalrsson on mönus sell.

................................................................................

................................................................................

................................................................................