3. Kirjuta tabelisse puuduvad arvud.
- 4
16 12
17  
14  
19  
- 5 
16 11
17  
14  
19  
- 3 
14  
16  
19  
15  
- 2
13  
20  
15  
18  

4. Lahuta. Värvi vastus.

20 - 1 = ....... 20 - 7 = ....... 18 - 8 = ....... 19 - 3 = .......

20 - 3 = ....... 20 - 5 = ....... 18 - 6 = ....... 19 - 7 = .......

20 - 4 = ....... 20 - 9 = ....... 18 - 1 = ....... 19 - 4 = .......

20 - 8 = ....... 20 - 2 = ....... 18 - 5 = ....... 19 - 1 = .......

13 17 19 20 17 18 10 16 11 12 15 13 12 12 16 16 15 18
Värvimata jäid: ............................ .

5. Koosta piltide järgi tekstülesandeid.

1-8-2-4.jpg (86257 bytes)