5. Ühenda sõnad lauseks.
Seeme .................................................. näub katusel.
Hiireema ................................................ idaneb mullas.
Koer ....................................................... piiksub keldris.
Kass ....................................................... lendleb õhus.
Rediseseeme ........................................ haugub õues.

6. Täida tabel. Sõnad vali eelmisest harjutusest. 

Kes? Mis?  Mida teeb?
   
   
   
   
   
(**)7. Leia tekstist vajaliku häälikupikkusega sõnad.
    Taas tuli tuul appi. Seeme tõusis õhku, lendas üle aia ja kukkus sooja mulla sisse.

Ülipika täishäälikuga sõnad on: ...................................

Pika täishäälikuga sõnad on: .......................................

Ülipika sulghäälikuga sõnad on: ...................................
8. Loe lauseid. Jälgi sõnade algustähte.
Peeter, Peedo ja Piret paterdasid pühapäeva pealelõunal poris.
Katrin kõndis kolmapäeva keskpäeval kikivarvul kraavi kaldal.
Teisipäeval tormasid Tauno ja Tarmo tuhinal tänaval. 

Eesti keeles kirjutatakse sõna alguses k, p, t.
9. Pane lünka sobiv sulghäälik (k, p, t).

suur ...ott, ...õrge ...ool, magus ...omm, ...aval ...ass, ...ime ...uba, ...irju ...ampsun, ...alav ...äike, ...illuke ...ops, ...oer.