Kord kippus põud kõike haljendavat hävitama. Ta kuivatas mullakamarasse lõhed. Siis kõrvetas ta põllud pruuniks ning pani metsad kolletama. Äkki märkas ta ühte puud ilusana seisvat. Kiiruga tuli ta sedagi puserdama.
    "Mina sind ei karda," trotsis puuke.
    Põud ei taibanud äkki, miks puuke nii räägib. Seal märkas ta, et tolle juurtele on kallatud vett.
    "Ah seda vee-veidikest pead nii vägevaks," pilas põud. "Selle kõrvaldan kohe." Ta heitis veele põletavaid pilke ja too kaduski viimse tibani.
Ometi ei suutnud põud puukesele läheneda.
    * Miks? Kes aitas puukest?

1. Mitu lauset on pala esimeses lõigus? .........................................
2. Mitu sõna on igas esimese lõigu lauses?
3. Leia esimesest lõigust kõige pikem sõna. 
.......................................................
- See sõna on saadud kahe sõna liitmisel. Milliste?
...................+..................... = ................................
- Mitu häälikut ja mitu tähte on selles sõnas?
........... häälikut ja .............. tähte. 


1. Juurvili, mis teeb põsed punaseks
2. Inimese sõber
3. Taime maa-alune osa
4. Kannab maja kaasas
5. Lipp lipi peal, lapp lapi peal ilma nõela pistmata.
6. Poisi nimi.
7. Taime toiduvabrik.