Uurime puuoksa!
Puude varred on oksad ja tüvi.

1. Uuri puu oksa!
 

2. Joonista, mis on oksa küljes.

Puutüves ja okstes liiguvad
taime mahlad.

PUUOKSA JOONIS
3. Kuidas kasutavad inimesed puutüves liikuvaid mahlu?
4. Pane vaasi erinevate puude oksi ja jälgi, millal ilmuvad lehed ja õied!

Tuul lendas tulise tuhinaga,
saba jäi kinni aia taha.
Sabata tuul on väsinud tuul,
kükitab vaeseke, õunapuul.
                Olivia Saar

*Jooni ülipika u-ga sõnad.
*Leia ja kirjuta veel ülipika u-ga sõnu.
juur, suur .............................................................

.............................................................................