EMA, MIDA TEEVAD NEED URVAKIISUD
akna peal vaasis, kui meie magame?
Magavad ja kasvavad
nii nagu sina
ja lähevad ikka kollasemaks.
Ja kui sa pühapäeva hommikul
tõused ja katsud urvakiisusid
näpuga ja nuusutad ninaga,
siis saab sinu näpp ja nina
niisama kollaseks
ja väljas paistab 
pühapäevapäike
ja on niisama kollane.       Jaan Kaplinski 

Kuidas veel saab ütelda pajuurbade kohta?
..........................................................
Mida huvitavat võib pajuurbadest teha? Jutusta!

Kasvatame pajutibusid!

Kas tahaksid kevadet tuppa tuua? 
Võid tuua aknale pajutibud õitsema!
1. Pane aknale veeklaasi pajuoks ja jälgi teda mõne aja jooksul.
2. Joonista, milline on pajuoks! 
1.NÄDAL 2.NÄDAL 3.NÄDAL
3. Kas oksale kasvasid juured alla? .............................
4. Millal muutusid pajutibud kollaseks?.........................
5. Millal kasvasid pajuoksale lehed?..............................