SENTIMEETER
Mõõda. Kirjuta pikkused.
1-8-9-5.jpg (14266 bytes)
Joonesta vihikusse
sirglõigud:

MN = 6cm

GH = 8cm

RS = 13cm

10.  Joonesta sirglõik, mis oleks 4cm lühem sirglõigust BC.
1-8-9-6.jpg (4089 bytes)
 

11. Joonesta sirglõik, mis oleks 2 cm pikem sirglõigust FG.

1-8-9-7.jpg (1828 bytes)
 
 
12. Loenda, mitu kolmnurka 
on joonisel.
1-8-9-8.jpg (6960 bytes)

Leidsin .......... kolmnurka.

 

14. Võrdle: <, >, = .
7 + 8 ..... 14
20 - 10 ..... 15
17 - 7 ..... 30
90 - 20 ..... 70
8 + 5 ..... 12
19 - 9 ..... 10
11 - 7 ..... 5
15 - 8 ..... 6
6 + 7 ..... 13
40 + 30 ..... 90
18 - 9 ..... 9
80 - 50 ..... 30