8. teema: Taimeriik.

 
Tsükli eesmärgid: Taimi tutvustav teema annab algteadmised taimede ehitusest ja eluvajadustest.

Lapsed õpivad taimi tundma neid kasvatades ja vaadeldes. Tsükli jooksul kasvatatakse oataimi, idandatakse seemneid ja ajatatakse puuoksi. Lapsed saavad teha ka herbaariumit ja paljundada endale toataimi.

Tsükli lõpul peab laps teadma, millised on taime osad ja milleks on neid tarvis.

Räägitakse ka taimeriigi erinevatest vormidest. Teemaderingis õpivad lapsed vaatlema ja liigitama taimeriiki mitmete tunnuste alusel.

Mõistetest, mida laps peaks teadma:

Emakeel: Pikemate ja raskemate sõnade lugemise harjutamine. Oskab kirjutada kergemaid sõnu kirjatähtedega.

Matemaatika: Lahutamine 100-piires (täiskümnetes). Esemete mõõtmine ja kaalumine. Sirglõigu pikkuse mõõtmine.