10.Erinevad lehed.
Erinevate lehtede vaatlemine ja lehe joonistamine.

Liitlehed ja lihtlehed.

Muundunud lehed - okkad, köitraod.

Lehtede sorteerimine.

Lehtede võrdlemine kujunditega.

Võib vaadelda sügisel korjatud ja kuivatatud puulehti, sest enamik puid pole veel lehes.