Metsas ja niidul.
Ekskursioon taimede kogumiseks herbaariumi jaoks.

Soovitav on minna näiteks niidule või salumetsa. Seda tundi võib teha sobival ajal , soovitavalt nii, et taimed jõuaksid ära kuivada.
Herbaariumitaimede korjamiseks on vaja varuda taimede korjamiseks vajalikud tugevamad kaaned, ajalehepaberid.
Matkalt tagasi jõudes paneme taimed ajalehtede vahele kuivama.

Kiirherbaarium.

Herbaariumi valmistamise saab ette võtta õppetsükli lõpus. Häda korral on võimalik kuivatada taimi ka kiirmenetlusel. Taimed pannakse lauale siledalt ajalehepaberite vahele ja triigitakse ettevaatlikult, kuni taimed on täielikult kuivanud. Seejärel kinnitada taimed valgele paberile aknakleeppaberist lõigatud tükkide abil ja lisada ka etikett taime nimega ja taime korjamiskoha, aja ja korjaja nimega.
Valmis herbaariumilehtedest võib üles panna näituse.