Linnulennul üle Eestimaa
Kai Pata, Jane Nöps
Emakeel: Lilian Kivi, Milvi Roosleht, Marju Piir
Matemaatika: Marika Vares
Pildid: Liina Tuuling,  Arttoday

2. klassi 8. tsükkel

 2-8eesti.gif (4148 bytes)

ÕPETAJA RAAMAT
Sissejuhatus

Teemalehed.

1. Paigalinnud ja rändlinnud 1. leht 2. leht emakeel  
2. Kuidas paistab maa linnulennul? 1. leht 2. leht   matemaatika
3. Ilmakaared 1. leht 2. leht emakeel matemaatika
4. Eestimaa saared ja lahedKontuurkaart 1. leht 2. leht    
5. Madalikud ja kõrgustikud 1. leht 2. leht emakeel matemaatika
6. Leppemärgid kaartidel 1. leht 2. leht emakeel matemaatika
7. Jõed ja asulad kaartidel 1. leht 2.leht   matemaatika
8. Kaardivõrk ja kaardimõõdustik 1. leht 2. leht   matemaatika
9. Kaardiõpetuse kordamine 1. leht   emakeel  
10.-11. Eestimaa on ilus maa.
Ekskursioon metsa.
1. leht   emakeel matemaatika
12. Okaspuud

1. leht
2. leht 

   3. leht

  emakeel matemaatika
13. Männiku taimed 1. leht 2. leht emakeel matemaatika
14. Kuusiku taimed 1. leht 2. leht emakeel matemaatika
15. Segamets ; Taimekalender segametsas 1. leht 2. leht emakeel matemaatika
16. Niidud ja heinamaad 1. leht   emakeel matemaatika
17. Sood 1. leht 2. leht emakeel matemaatika
18. Eesti linnud 1. leht     matemaatika
19. Eesti loomad 1. leht     matemaatika
20. Metsas, niidul ja soos ; Matk loodusesse Kordamine: Maismaataimed

1. puud
2. põõsad

3. puhmad
4. rohttaimed

LISAMATERJALID
Lugemine     Matemaatika      Emakeel      Tähtpäevad      Kontrolltööd

Lünktekste töölehtede juurde

E-mail: info@miksike.ee