1.Loe jutuke läbi ja vasta küsimustele!


                Munas ja maailmas I
      Kalju Saaberi järgi


     Kolm väikest saurust olid igaüks vagusi oma munas Liivakalda all ja nägid päikesepaistel rebukollast und. Ega sel rebukollasel unenäol vigagi olnud, õige mõnus ja turvaline. Ainult pikale venis.
    "Haa! Me oleme alles munas!" taipasid nad viimaks. "Me pole veel koorunud."
    Virgem kolmikust ringutas ning purustas munakoore. Ta hüüatas silmi vidutades: "Seda ma arvasin!"
   
    Vaatle teksti. Kuidas leiad üles laused?

    Leia ja loe 1. lõigu viimane lause.
    Loe pala 1. lause. Mitu sõna selles lauses algavad suure tähega? Miks?
    Ütle veel sõnu, mida peaks kirjutama ka lause sees suure algustähega.


2.Vali lünka sobiv sõna. Kirjuta see.

     _________ vaatasid pilti. _________ koorusid

munast kolm väikest saurust. "Paneme saurusetüdruku

nimeks ___________ ", ütles ___________ .

     "Jõmpsika nimi võiks olla _________," soovitas

__________ . Kolmas saurus oli teistest väiksem ja

sai nimeks ___________ .

(LAPSED, PILDIL, PLIKA, TIIU, POISS, MART, PISIKE.)