5.Nuputa!

  • Milline on väikseim kahekohaline arv, milles on kümnelisi ja ühelisi võrdselt? .................

  • Milline on see kahe- kohaline arv, milles on ühelisi 8 võrra rohkem kui kümnelisi? ................

  • Milline arv on võrdsel kaugusel 10-st ja 20-st? .............2-1-10-4.jpg (119952 bytes)

7. Arvuta ja kirjuta vigased ülesanded vihikusse õigesti ümber.

Markus

8 + 6 = 14
16 - 8 = 7
13 - 5 = 8
6 + 5 = 11
14 - 9 = 5
3 + 9 = 12
15 - 6 = 8
7 + 8 = 13

Terje

12 - 7 = 5
8 + 6 = 14
14 - 9 = 6
15 - 8 = 7
9 + 9 = 18
4 + 7 = 12
17 - 9 = 8
8 + 5 = 14

8. Arvuta.
9+2=.....
7+4=.....
8+4=.....
7+6=.....
9 - 2+4=.....
8 - 3+7=.....
9 - 3+5=.....
8 - 4+8=.....
9+4=.....
5+8=.....
9+5=.....
8+7=.....
6+6+2=.....
8+4+3=.....
5+7+2=.....
6+7+3=.....
8+6 =.....
7+7 =.....
9+6 =.....
8+8  .....
1 2 3 4 5


Arvutasin 1 2 3 4 5 tulpa õigesti (ringita õige number).