Mida loomad eluks vajavad?


     Dinosaurused pole ainukesed väljasurnud loomad. Aegade jooksul on suur hulk Maal elanud olenditest välja surnud.

     Loomad surevad välja, sest kaovad asjad, mida nad eluks vajavad.

1. Mõtle ja joonista, milliseid asju vajas mammut, et elada?

2-1-11-1.jpg (37970 bytes)

 

2. Jutusta, miks mammut välja suri?
3. Miks püüavad inimesed takistada loomade väljasuremist?

4.Jaota sõnad täishääliku pikkuse järgi tabelisse.

kuri - kuuris - (ta)kuulis, moos - sodi - kooli(maja), vile - viilis - Hiina, keeras - kena- seene, vaata - (suure)vaala - kali

Lühike täishäälik Pikk täishäälik Ülipikk täishäälik