1. Üks kolmest vastusest on õige. Milline?

5 + 5 - 10 + 7 + 8 = 17, 15, 16
16 - 7 + 3 + 8 - 6 = 15, 14, 12
9 + 9 - 15 + 9 + 8 = 17, 19, 20
16 - 12 +13 + 3 - 11 = 5, 9, 8
15 + 4 - 14 +12 -17 = 1, 0, 3
6 + 6 + 8 - 19 + 0 = 1, 3, 4

2-1-7-14.jpg (8878 bytes)
Arvuta. Vastus kirjuta ülesande alla.2-1-12-3.jpg (56625 bytes)
3. Täida tabelid.
- 6
11
13
15
12
14
  - 7
14  
13  
16  
11  
15  
  - 8
17  
14  
12  
15  
13  
- 9
18
12
17
14
16
  - 4
11  
13  
16  
12  
14  

4. Nuputa!
Mitu ruutu on allpool olevatel joonistel? Arvesse tulevad kõik ruudud.

2-1-12-4.jpg (24637 bytes)