Piisoni lugu


     Veel mõnisada aastat tagasi võis Euroopa põlislaantes kohata võimsaid metsakuningaid - piisoneid.
     Talvel otsisid nad toitu õhukese lume alt, paksu lume korral tuli aga kannatada toidunappust.

2-1-12-1.jpg (43337 bytes)     Täiskasvanud piisoneid ei julgenud
rünnata  isegi hundid.

     Kui inimasustused laienesid, taandusid piisonid ürgmetsa sügavusse.Seal aga pidasid piisonitele jahti salakütid, ning varsti polnud alles enam ühtki metsikut piisonit.
     Õnneks elas piisoneid ka loomaaedades. Nüüd oli iga piisonivasika sünd suursündmus. Kui piisonite arvukus loomaaedades kasvas, taasasustati neid looduskaitse- alustesse metsadesse. Seal elavad piisonid väikeste karjadena.
     Võib-olla õnnestub inimestel kunagi taastada metsikud piisonid.

     Ka ameerika piisonite saatus oli väga traagiline.

     Kui valged inimesed Ameerikasse jõudsid, elas sealsetes preeriates lugematul arvul piisoneid.
     Vibude ja nooltega relvastatud indiaanlased ei avaldanud piisonite arvukusele kuigi suurt mõju, kuigi piisonid olid nende peamiseks toiduallikaks. Nad valmistasid piisoninahkadest kõike eluks vajalikku - rõivaid, mokassiine, telke ...