5. Arvuta nii, kuidas on lihtsam.

 

8 + 9 + 2 = ....
6 + 7 + 5 = ....
6 + 8 + 6 = ....
4 + 6 + 7 = ....
7 + 8 + 3 = ....
5 + 4 + 9 = ....
5 + 3 + 5 = ....
6 + 5 + 6 = ....
13 + 3 - 7 = ....
8 + 8 + 4 = ....
15 - 7 + 6 = ....
7 + 7 - 8 = ....
 

3 + 3 + 6 = ....
15 - 8 + 9 = ....
10 + 6 - 8 = ....
2 + 9 + 6 = ....

 

16 - 9 - 5 = ....
14 - 8 + 9 = ....
16 - 8 - 5 = ....
12 - 4 + 8 = ....

 

7 + 3 + 3 = ....
7 + 2 + 9 = ....
3 + 2 + 6 = ....
6 + 3 + 3 = ....

              
               4 + 5 + 9 = ....
               2 + 5 + 7 = ....
               2 + 4 + 6 = ....
               3 + 4 + 7 = ....

6 + 6 - 8 = ....
11 - 8 + 9 = ....
13 - 4 + 6 = ....
9 + 7 + 3 = ....
6. Nuputa.
Leia järgnevalt jooniselt 8 kolmnurka.

2-1-12-5.jpg (7664 bytes)

2-1-12-1.jpg (43337 bytes)

7. Kas sa tead, et.....


     Ameerika piisoni eluiga on pisut üle 13 + 7 = .... aasta;
     vaikse ilmaga kostab piisoni möire kuni 15 - 7 = .... km kaugusele;
     vee lõhna tunnevad piisonid 6 + 9 - 8 = .... km tagant.