1. Paranda vead. Sulgudes on vigade arv lauses.

Koeer on inimese sõõber.(2)

Inimeene ei sö koera ära, naagu ta söb seealiha ja kanamune.(5)

Koer valvab maaja jaa käiib jaahil.(4)

Iiga laps tahaab endaale koera.(3)

Koer hoiiab koodu ja kodu peaab koeera hoiidma.(5)

2. Ühenda sobivad sõnad paarideks.
    Moodusta nendega suuliselt lauseid.

vaikne  toit
kuiv  aias
õe laul
laias kleit
kaevas naeris
sõi auku
Maiu seisis
laev saia


3. Kirjuta sulgudes olev täht või tähed ühe- või kahekordselt.

S.....ga(i) r.....hib(ö) “röh - röh”. Ja v..........kesed(ä, i)
s..........põrsad(e, a) r...........gavad(u, i) ”ruik- ruik”.
P......rs..........d(õ, a, i) on .....hes(ü) perek......nnas(o)
kümme t......kki(ü) ja k..........k(õ, i) n....d(a) imevad
k.....rraga(o) ema k.....(õ)hu all tissi. S..........(e, a) n.....na(i) on k.....rss(ä) ja sellega ta t.....hnib(u) m.....llas(u) ja igal p..........l(o), k.....st(u) .....ga(a) l..........dab(o) t..........tu(o, i) l..........da(e, i).